Kırcaali Pazarı

“Pazar üreticileri – Kırcaali” – SAPARD Plc Bulgaristan’da tarım ve kırsal alanların geliştirilmesi için Avrupa Birliği’nin özel katılım öncesi programı için hibe ile inşa edilmiştir.
 
Yeni pazar 23 dönümlük bir alanda yer almaktadır. meyveler, sebzeler, çiçekler ve balık, inşa edilmiş bir depolama satmaya yerler vardır – bitişik bir soğutma alanı ile sunulan ürünlerin depolanması için bir depo, işleme, bilgi merkezi için tesisler, yatak, su, elektrik ile donatılmış çok sayıda büyük otopark ve alt ve operasyonları için gerekli diğer iletişim. Genel proje Arch tarafından yönetilen bir takım çalışmasıdır. Yapımında Oleg Nikolov.Unikalno Modern polikarbonat malzemelerden yapılmış büyük Avrupa stadyum unsurları anımsatan çatı yapıdır. Bu şekilde, yeni pazar büyük ölçekli Avrupa inşaatının bir örneği haline geliyor.