Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2016 yılında İstanbul’da basılan EK-2. cildinde